Làm thế nào để Blog Một cuốn sách

Home / Uncategorized / Làm thế nào để Blog Một cuốn sách

Tôi vừa hoàn thành một cuộc phỏng vấn ( tải xuống MP3 ở đây ) với Nina Amir , tác giả của một cuốn sách mới có sẵn cho presale bây giờ có quyền Làm thế nào để Blog một cuốn sách: Viết, xuất bản, và thúc đẩy công việc của bạn Một bài tại một thời điểm .

Bạn có thể nghe buổi phỏng vấn bằng cách nhấp vào chơi bên dưới. Bạn sẽ học cách xây dựng một nền tảng và viết một quyển sách cùng một lúc! Lời khuyên vô giá. Trên thực tế, tôi đã làm điều này với cuốn sách Internet Marketing for Business của tôi . Nó hoạt động. Nếu bạn có blog hoặc muốn bắt đầu một blog, và bạn muốn viết một cuốn sách, bạn muốn nghe cuộc phỏng vấn này và lấy cuốn sách này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *